Therapeutische Elastische Kousen

Therapeutische elastische kousen, ook wel steunkousen of compressiekousen genoemd, worden enkel verstrekt op voorschrift van de arts. Een verwijzing van de huisarts is hierbij voldoende. De verwijzing dient voorzien te zijn van uw persoonsgegevens, de medische indicatie en een handtekening en stempel van de arts. Kenmerkend voor therapeutische elastische kousen is de drukklasse beginnend bij klasse 2, in tegenstelling tot de Ted kousen en de reis- en sportcompressiekousen (klasse 1).

Therapeutische elastische kousen worden vanuit de basisverzekering vergoed, mits er een chronische medische indicatie is. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering. In de regel heeft u volgens de zorgverzekeraar als verzekerde recht op 2 paar of 2 stuks per 12 maanden. De herhalingsverstrekking kan 12 maanden na de afleverdatum van het eerste paar geleverd worden. DSW hanteert echter andere richtlijnen. Hierbij geldt dat u als verzekerde tijdens de eerste verstrekking recht heeft op 1 paar of 1 stuk steunkousen. Na drie maanden komt u in aanmerking voor een herhaling van 2 paar of stuks steunkousen.

Therapeutische elastische kousen worden enkel door opgeleide TEK adviseurs opgemeten. Voor meer informatie en / of voor het aanmeten van therapeutische elastische kousen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.