Verzekeringen

Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met alle zorgverzekeraars. In deze overeenkomsten staan de vergoedingen van uw voorgeschreven hulpmiddelen beschreven. Een verwijzing van de medisch specialist (bij een eerste verstrekking) of huisarts (bij een herhaling) is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding vanuit u basisverzekering. Daarnaast is het van belang dat er een chronische medische indicatie is geïndiceerd door uw arts.

Onze orthopedische adviseurs kijken samen met u naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de wettelijke regels en uw polisvoorwaarden zorgen wij met uw zorgverzekeraar voor de financiële afhandeling. Hulpmiddelen kunnen enkel vergoed worden als er sprake is van een chronische medische indicatie en het hulpmiddel ingezet wordt voor langdurig, dagelijks gebruik.