Vergoedingen

Of een hulpmiddel wel / dan wel niet wordt vergoed hangt van meerdere factoren af. Eén belangrijke eis vanuit de zorgverzekeraars is dat de zorgverlener een contract moet hebben met de zorgverzekeraar, om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding vanuit de basisverzekering.

Van Dinter Den Haag heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Naast deze eis hebben de zorgverzekeraars ook de volgende voorwaarden gesteld om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding vanuit de basisverzekering:

  • u heeft bij de eerste verstrekking een verwijzing nodig van de medisch specialist. Bij een ongewijzigde herhaalvoorziening volstaat vaak een verwijzing van de huisarts
  • het hulpmiddel wordt ingezet ter behandeling van een chronische medische indicatie en voor langdurig gebruik
  • het hulpmiddel dient van therapeutische meerwaarde te zijn
  • het hulpmiddel dient verstevigd te zijn
  • het hulpmiddel dient buiten de gebruikerstermijn geleverd te worden, indien levering binnen termijn noodzakelijk is, dient dit te worden aangevraagd.

Procedure zorgverzekeraar

Bijna alle orthopedische hulpmiddelen zijn in het basispakket opgenomen, als er aan de bovenstaande criteria wordt voldaan. Op basis van een verwijzing van de medisch specialist of huisarts kan onze orthopedische adviseur u adviseren over de aanvraagprocedure bij uw zorgverzekeraar. De te doorlopen procedure verschilt per verzekeraar en vaak ook per hulpmiddel. Zo dient er in sommige gevallen eerst een goedkeuring aangevraagd te worden bij uw zorgverzekering, voordat wij het hulpmiddel mogen leveren. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken voor meer informatie. Voor herhalingsleveringen of reparaties volstaat vaak een verwijzing van de huisarts, mits u nog verzekerd bent bij dezelfde zorgverzekering die uw eerdere hulpmiddel vergoed heeft.

Gebruikerstermijnen en vergoedingen

Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen hulpmiddelen reglement waarin de voorwaarden zijn vastgelegd. Over het algemeen wordt er voor de meeste hulpmiddelen een gebruikerstermijn van 12 of 24 maanden gehanteerd, met uitzondering van protheses. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de gebruikerstermijnen per zorgverzekeraar. Wanneer het noodzakelijk is dat het hulpmiddel binnen de termijn moet worden vervangen, kunnen wij dit aanvragen en motiveren bij uw zorgverzekeraar.

De vergoeding op breukbanden en redressiehelmen is sinds 2013 uit het basispakket gehaald. Daarnaast worden in de regel de volgende medische indicaties niet meer vergoed via uw zorgverzekeraar:

  • Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)
  • Epicondylitis lateralis
  • Tendinitis

Houdt u bij de aanschaf van een hulpmiddel altijd rekening met uw eigen risico. Daarnaast kunnen de prijzen die doorberekend worden aan uw zorgverzekeraar veelal afwijken met de particulieren verkoopprijzen. Dit heeft te maken met onder andere de clusterprijzen die door veel zorgverzekeraars worden gehanteerd.